Theo thông tư 78/2021 của Bộ Tài Chính thì từ ngày 01/01/2022 các hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn điện tử. Thời hạn cuối cùng bắt buộc phải sử dụng là ngày 01/07/2022. Vì vậy hộ kinh doanh cá thể phải sử dụng chữ ký số để xuất hóa đơn điện tử.

Thủ tục đăng ký bao gồm chụp ảnh bản gốc các giấy tờ sau: chứng minh thư của chủ hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế. Và giấy đăng ký sử dụng chữ ký số FPT.

Sau khi đã có chữ ký số, FPTCA sẽ hỗ trợ khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử và hướng dẫn các thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Quý khách có thể sử dụng ngay sau đó.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *